Socionomuthyrning_webb

Filosofin bakom bolaget

I över 15 år har vi varit fokuserade på en enda sak - Att erbjuda kompetenta socialsekreterare till kommunal förvaltning.

Till Om oss >

KONSULTKOMPETENS

KONSULTINTERVJUER

Vi har alla behov av en hjälpande hand ibland. Det gäller även kommuner. På Socionomuthyrning har vi gjort uthyrning av socialsekreterare till vår främsta uppgift.

Till Konsultkompetens >

Läs vad våra medarbetare säger om fördelarna att arbeta inom bemanning och hos Socionomuthyrning.

Konsultintervju med Ingeborg >
Konsultintervju med Angelica >

Konsultkompetens

Konsultkompetens

På Socionomuthyrning har vi gjort uthyrning av socialsekreterare till vår främsta uppgift. Vår erfarenhet är att även den mest välfungerande organisation kan hamna i situationer där extra förstärkning är välkommen. Det kan handla om att behoven på kort tid ökar, att täcka upp för medarbetare som slutar eller erbjuda avlastning.

 

Med konsultkompetens menar vi erfarna socionomer som kan arbeta självständigt och är trygga i sin yrkesroll. Vi handleder och utbildar våra konsulter som en del i en ständigt pågående kompetensutveckling.

 

VI MATCHAR DINA BEHOV

På Socionomuthyrning har vi gjort det till vår specialitet att matcha dina behov. Vi hyr ut socialsekreterare för uppdrag inom Individ och familjeomsorg.

 

Hos oss är varje uthyrning unik. Matchningen genomförs i samråd med uppdragsgivare och konsult, så vi är säkra på att du får den person som du söker och att konsulten känner sig säker på uppdraget.

 

KOMPETENSUTVECKLING

Våra konsulter har vidareutbildning inom bland annat Signs of Safety, Nya Kälvesten, Samtal med Barn och unga (7,5 p), på Ersta-Sköndal samt i Reviderade BBiC. Vi håller oss också uppdaterade kring aktuell forskning och utveckling. Extern handledning i grupp till alla konsulter är en självklarhet.

DSC_8490

Ansvar som arbetsgivare

Fullt ansvar som arbetsgivare

Socionomuthyrning erbjuder en trygghet för både uppdragsgivare och konsulter genom hela processen.

 

Hos oss får du:
Kollektivavtal
Garantilön
Fullt försäkringsskydd

 

Vi följer bemanningsföretagens regelverk och är även auktoriserade via Bemanningsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega. Auktorisationen säkerställer att vi som företag är seriöst och uppfyller höga krav på affärsmässighet och innebär en trygghet för kunder och medarbetare.

 

För dig som uppdragsgivare betyder det att du får en konsult som kan engagera sig i varje ärende. Som känner sig trygg och fri i arbetsrollen och har styrkan att ge dig bästa tänkbara stöd och hjälp i arbetet.

0005

Konsultgaranti

Tryggheten i vår metod

Vi kallar det vår Konsultgaranti. I klartext betyder det att vi har en etablerad struktur och modell för hur vårt arbete går till. Du kan alltid vara säker på att vi arbetar enligt detta arbetssätt, oavsett vem konsulten är eller omfattningen på uppdraget.

 

Vår Konsultgaranti innebär att vi arbetar enligt en metod som följs genom hela uppdraget. Vid uppdragsstarten har vi alltid ett uppstartsmöte, där vi går igenom ramarna för uppdraget. Under hela uppdragsperioden sker en löpande uppföljning med såväl konsult som uppdragsgivare. Med andra ord – allt som krävs för att du ska få full närvaro i varje ärende och känna dig säker på att allt hanteras korrekt. Konsulterna kan i sin tur vara trygga i att vår metod hjälper till att sätta ramarna för uppdragen, och att vi finns där för att ge dem vårt stöd.

 

Våra konsulter har relevant utbildning och kompetensutveckling samt alla flerårig yrkeserfarenhet.

 

Det sammantagna resultatet är att de uppdrag som vi arbetar i alltid hanteras med den respekt, professionalism, expertis, lyhördhet och flexibilitet som förväntas.

penna-och-block_socionom

Om oss

Filosofin bakom Socionomuthyrning

Namnet som vi har valt säger mycket om filosofin bakom vårt bolag.

 

I över 15 år har vi varit fokuserade på en enda sak, att erbjuda kompetenta socialsekreterare till kommunal förvaltning. Vi är främst verksamma inom socialtjänstens barn och ungdomsvård samt inom familjehemsvård, men har även konsulter med erfarenhet inom andra delar av socialtjänstens verksamhetsområde. Vi lägger vårt fulla fokus på att upprätthålla hög kvalitet i alla våra insatser.

 

Vår specialisering innebär också att våra konsulter, förutom ständig uppföljning, kontinuerligt erbjuds kompetensutveckling för att säkerställa nivån på våra insatser.

 

Vi arbetar enbart med kommuner och vi finns för närvarande i en rad kommuner i Stockholmsregionen.

 

Kontakta oss för mer information
Janne Karlsson
0767-87 00 82
janne.karlsson@socionomuthyrning.se

DSC_8506

En del av NGS

Socionomuthyrning i Sverige AB är sedan 1 maj 2017 en del av bemannings- och rekryteringskoncernen NGS Group.

 

NGS Group är en bemannings- och rekryteringskoncern inriktad mot vård, skola, socialtjänst, ekonomi och ledarförsörjning. NGS omsätter idag omkring 700 miljoner kronor fördelat på 13 olika affärsområden med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. 80 procent av vår verksamhet sker inom ramavtal varav huvuddelen mot offentlig sektor. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö, Oslo och Helsingfors har vi en lokal närvaro mot våra kunder och personal.

 

Socionomuthyrning är ett ISO-certifierat företag och och medlemmar i Tjänsteföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega.

NGS_ransparent_farg

Integritetspolicy

För oss är din integritet viktig! Våra villkor och vår Integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Socionomuthyrning och NGS Group har som alla andra aktörer på arbetsmarknaden skyldighet att följa den nya lagen om integritet och personskydd när Personuppgiftslagen (PuL) ersätts av Europeiska Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Det finns viktiga uppgifter som vi i rollen som arbetsgivare behöver hantera för att du ska få lön och t.ex. arbetsgivarintyg. Det är vårt ansvar att ha dina aktuella personuppgifter för att du ska vara nåbar, få exempelvis pension, omfattas av försäkringar mm.

 

Större krav på organisationen gällande datasäkerhet och rapporteringsskyldighet om det blir intrång i systemen.

 

Du är viktig för oss. Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter maila till: dpo@ngsgroup.se. Klicka nedan för att ta del av Socionomuthyrnings Integritetspolicy.

NGS-Intergritetspolicy

Ta kontakt med oss

 

Jan Karlsson
Tel: 0767-87 00 82 • Skicka e-post

Socionomuthyrning AB - En del av NGS Group
Holländargatan 13 • 111 36 Stockholm • www.ngsgroup.se

Socionomuthyrning är ISO-certifierade.